Rezervace

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

I. Obecná ustanovení

  1. Tento dokument informuje o zpracovávání a ochraně osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://apartmanyuzamkuceskykrumlov.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
  2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout přehledné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
  3. Osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II. Správce osobních údajů

Hana Patkányová, IČO 87964619, Parkán 125, 38101 Český Krumlov

Kontaktní e-mail: apartmanyuzamku@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 770 170 989

III. Pojmy

Správce dat: Hana Patkányová, IČO 87964619, Parkán 125, 381 01 Český Krumlov (dále „Správce“)

Penzion: Apartmány u zámku, Špičák 133, 381 01 Český Krumlov (dále „Penzion“)

Klient: fyzická nebo právnická osoba užívající služby provozovatele (dále „Klient“)

Zájemce: fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o služby provozovatele (dále „Zájemce“)

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

IV. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete.

V případě webových stránek:https://apartmanyuzamkuceskykrumlov.cz se jedná o poskytnutí údajů vyplněním kontaktního formuláře. Odtud Vaše osobní údaje putují do emailové schránky Správce dat, který je využívá pro další komunikaci s Vámi.

Kromě uvedení údajů do našich webových formulářů k nám vaše data doputují i v případě, že je uvedete při osobním kontaktu, telefonicky, emailem, přes jiné internetové stránky nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook, Instagram).

 

V. Vymezení osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme spadají do kategorie běžné a jedná se o: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaných a koupených službách.

Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých klientech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

 

VI. Účel a doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje využíváme k vedení komunikace s Vámi a k účelu uzavření a plnění smlouvy o dodání Vámi objednaných produktů a služeb. Zpravidla jde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a potvrzením takové objednávky. Nemusí se jednat o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, oboustranně vlastnoručně podepsané. Doba zpracování osobních údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu.
 • Osobní údaje zpracováváme pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví a to po dobu, kterou určují dané předpisy. Osobní údaje dle zákona předkládáme ke kontrole cizinecké policii. Osobní údaje dle zákona o výběru ubytovacích poplatků a platby za lázeňské taxy předkládáme městu Český Krumlov.
 • Osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, a to pro zasílání elektronických obchodních sděleních. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru – z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat. Za účelem prezentace našich produktů a služeb zveřejňuje Vaše údaje napsané v referencích, a to pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

 

VII. Další zpracovatelé osobních údajů

Dalšími zpracovateli osobních údajů klientů je spolupracující účetní. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, např. v případě provádění kontroly.

Dalšími zpracovateli osobních údajů klientů je Hotelový systém Previo. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji klientů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi penzionem a daným zpracovatelem.

 

VIII. Práva klientů v oblasti osobních údajů

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu osobních údajů
 3. právo na výmaz (právo být zapomenut)
 4. právo na omezení zpracování
 5. právo na přenositelnost údajů
 6. právo vznést námitku
 7. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Veškeré osobní údaje klientů jsou svědomitě chráněny. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu apartmanyuzamku@seznam.cz.

Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo z naší strany k porušení jeho práv, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.  

 

Tento dokument je platný od 1.září 2018.

© 2018 Apartmány u zámku Český Krumlov. Vytvořil JL a Marketing M